20221126.Bản tin Giáo xứ Mạc Ty Nho tháng 12/2022, Năm A

Nhà thờ, giáo xứ Mạc Ty Nho Saigon phát hành nội bộ

Bản tin Giáo xứ Mạc Ty Nho tháng 12/2022, Năm A

Số 213 tháng 12 – 2022

TÔNG HUẤN GỬI NGƯỜI TRẺ

(CHRISTUS VIVIT)

TÔNG HUẤN GỬI NGƯỜI TRẺ

Share:

20221111.Mừng Kính Thánh Martinô thành Tours, Bổn Mạng Gx.Mạc Ty Nho Saigon

Chiều ngày Thứ 6, 11/11/2022, nhà thờ, giáo xứ Mạc Ty Nho Saigon tổ chức thánh lễ đồng tế

Mừng Kính Thánh Martinô thành Tours

Bổn Mạng Gx.Mạc Ty Nho Saigon

Phúc Âm Mt 25,31- 40: ““Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” Bấy giờ, những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?” Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.
Share:

20221106.4 em thiếu nhi Tuyên hứa Bao Đồng

Chiều ngày 06/11/2022, nhà thờ, giáo xứ Mạc Ty Nho Saigon tổ chức thánh lễ Chúa nhật XXXII, Thường niên, Năm C

Tuyên hứa Bao Đồng

cho 4 em thiếu nhi

Phúc Âm Lc 20,27-38: “... Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ góa ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?”
Share:

20221102.Lễ Các Linh Hồn, Năm C - Cha Simon Nguyễn Đức Thắng - Ca đoàn Thánh Tử Đạo

Sáng ngày 02/11/2022, nhà thờ, giáo xứ Mạc Ty Nho Saigon tổ chức thánh lễ 

Lễ Các Linh Hồn, Năm C

Ca đoàn Thánh Tử Đạo

Phúc Âm Ga 2,22-34: “... Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”
Share:

20221101.Lễ Các Thánh Nam Nữ - Lễ Chư Thánh, Năm C - Ca đoàn Cêcilia

Sáng ngày 01/11/2022, nhà thờ, giáo xứ Mạc Ty Nho Saigon tổ chức thánh lễ 

Lễ Các Thánh Nam Nữ, Năm C

Ca đoàn Cêcilia

Phúc Âm Mt 5,1-12: “Người mở miệng dạy họ rằng:
“+ Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
+ Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
+ Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
+ Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.
+ Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
+ Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
+ Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
+ Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
+ Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.
Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”
Share:

20221030.Chúa nhật XXXI Thường niên Năm C - Ca đoàn Thánh Tử Đạo

Sáng ngày 30/10/2022, nhà thờ, giáo xứ Mạc Ty Nho Saigon tổ chức thánh lễ 

CN XXXI Thường niên, Năm C

Ca đoàn Thánh Tử Đạo

Phúc Âm Lc 19,1-10: “Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất. .”
Share:

20221028.Ban Truyền Thông Giáo hat Sài Gòn - Chợ Quán sinh hoạt tháng 10

Ngày 28/10/2022, Ban Truyền thông Giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán tổ chức buổi sinh hoạt hằng tháng - tháng 10/2022 

Ban Truyền Thông Giáo hat Sài Gòn - Chợ Quán

sinh hoạt tháng 10

Share:

20221023.Bản tin Giáo xứ Mạc Ty Nho tháng 11/2022, Năm C

Nhà thờ, giáo xứ Mạc Ty Nho Saigon phát hành nội bộ

Bản tin Giáo xứ Mạc Ty Nho tháng 11/2022, Năm C

Số 212 tháng 11 – 2022

TÔNG HUẤN GỬI NGƯỜI TRẺ

(CHRISTUS VIVIT)

TÔNG HUẤN HẬU THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GỬI NGƯỜI TRẺ VÀ CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA

Share:

20221023.Chúa nhật XXX Thường niên, Năm C - Cha Simon Nguyễn Đức Thắng - Ca đoàn Đắc Lộ

Sáng ngày 23/10/2022, nhà thờ, giáo xứ Mạc Ty Nho Saigon tổ chức thánh lễ 

Chúa nhật XXX Thường niên, Năm C

Cha Simon Nguyễn Đức Thắng - Ca đoàn Đắc Lộ

Phúc Âm Lc 18,9-14: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.” Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Share:

20221016. Thánh lễ đồng tế ban Bí Tích Thêm Sức cho 23 thiếu nhi Nhà thờ, giáo xứ Mạc Ty Nho Saigon - Đức TGM Giuse Nguyễn Năng

Chiều ngày 16/10/2022, nhà thờ, giáo xứ Mạc Ty Nho Saigon tổ chức thánh lễ đồng tế

Thêm sức cho 23 em thiếu nhi

do Đức Cha Giuse Nguyễn Năng Chủ tế

Phúc Âm Ga 14,23-26: “Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.”
Share:

20221009.6 em thiếu nhi lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể Lần Đầu

Chiều ngày 09/10/2022, nhà thờ, giáo xứ Mạc Ty Nho Saigon tổ chức thánh lễ 

lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể Lần Đầu

cho 6 em thiếu nhi

Phúc Âm Lc 17,11-19: “Đức Giê-su mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?”.Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”... ”
Share:

20220923.Bản tin Giáo xứ Mạc Ty Nho tháng 10/2022, Năm C

Nhà thờ, giáo xứ Mạc Ty Nho Saigon phát hành nội bộ

Bản tin Giáo xứ Mạc Ty Nho tháng 10/2022, Năm C

Số 211 tháng 10 – 2022

TÔNG HUẤN GỬI NGƯỜI TRẺ

(CHRISTUS VIVIT)

TÔNG HUẤN HẬU THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GỬI NGƯỜI TRẺ VÀ CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA

Share:

20220918."Đại Gia Trước Chúa" - Chúa nhật XXV Thường niên, Năm C - Ca đoàn Hiển Linh

Sáng ngày 18/09/2022, nhà thờ, giáo xứ Mạc Ty Nho Saigon tổ chức thánh lễ 

Chúa nhật XXV Thường niên, Năm C

Ca đoàn Hiển Linh

Phúc Âm Lc 16,1-13: “... Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? ...
Share:

20220911.Thiếu nhi Vui chơi Trung Thu và Thánh lễ Khai giảng Năm Học Giáo Lý 2022-2023

Chiều ngày 11/09/2022 trước giờ thánh lễ, nhà thờ, giáo xứ Mạc Ty Nho Saigon tổ chức cho các em

Thiếu nhi Vui chơi Trung Thu

và Thánh lễ Khai giảng Năm Học Giáo Lý 2022-2023

Phúc Âm Lc 15,1-32: “... Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.” Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. ...”
Share:

20220909.Nghi Thức Nhậm Chức Tân Chánh Xứ, Nhà thờ, giáo xứ Mạc Ty Nho Saigon, Cha Vincenté Nguyễn Hoàng Lê Nguyên

Chiều ngày Thứ 6, 09/09/2022, Nhà thờ, giáo xứ Mạc Ty Nho Saigon, tổ chức Thánh Lễ

Nghi Thức Nhậm Chức Chánh Xứ Mạc Ty Nho

Và Thánh Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa

của Cha Vincenté Nguyễn Hoàng Lê Nguyên

Nhà thờ, giáo xứ Mạc Ty Nho Saigon trân trọng Thông Báo
Share:

20220904.Thiếu nhi Chia tay với Cha sở, Giuse Đinh Quang Lâm - Chúa nhật XXIII Thường niên, Năm C - Ca đoàn Cêcilia

Chiều ngày 04/09/2022, nhà thờ, giáo xứ Mạc Ty Nho Saigon tổ chức thánh lễ 

Chúa nhật XXIII Thường niên, Năm C

Thiếu nhi chia tay Cha sở, Giuse Đinh Quang Lâm

Phúc Âm Lc 2,22-34: “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: “Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.” Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”
Share:

20220828.Chúa nhật XXII Thường niên, Năm C - Ca đoàn Đắc Lộ - Thánh lễ đồng tế

Sáng ngày 28/08/2022, nhà thờ, giáo xứ Mạc Ty Nho Saigon tổ chức thánh lễ đồng tế

Chúa nhật XXII Thường niên, Năm C

Thánh lễ đồng tế - Ca đoàn Đắc Lộ

Phúc Âm Lc 14,1,7-14: “... Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: “Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ, anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: “Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
Share:

20220826.Bản tin Giáo xứ Mạc Ty Nho tháng 9/2022, Năm C

Nhà thờ, giáo xứ Mạc Ty Nho Saigon phát hành nội bộ

Bản tin Giáo xứ Mạc Ty Nho tháng 9/2022, Năm C

Số 210 tháng 9 – 2022

TÔNG HUẤN GỬI NGƯỜI TRẺ

(CHRISTUS VIVIT)

TÔNG HUẤN HẬU THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GỬI NGƯỜI TRẺ VÀ CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA

Share:

Năm Phụng Vụ 2020-2022

Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021-2022
Đồng Hành Với Người Trẻ Trong Đời Sống Gia Đình

Kênh Youtube Gx.Mạc Ty Nho

Video gần đây

Tổng số lượt xem trang

Audio podcast gần đây

20221102.Lễ Các Linh Hồn, Năm C, Sống cho thánh thiện - Bài giảng Cha Simon Nguyễn Đức Thắng
20221030."Không quay phim chụp hình" (05:00), Bài giảng Chúa nhật XXXI Thường niên, Năm C - Cha sở, Vincent Nguyễn Hoàng Lê Nguyên
20221016. Chúa nhật XXIX Thường niên, Năm C - Cha sở, Vincent Nguyễn Hoàng Lê Nguyên  - Ca đoàn Hiển Linh
20220416.Bài giảng Thứ 7 Tuần Thánh, Năm C, Cha Giuse Trần Thiện Nguyễn
20220416.Thứ 7 Tuần Thánh, Năm C, Ca đoàn Thánh Tử Đạo và ca đoàn Cêcilia

Bài xem nhiều

Bài mới

20221126.Bản tin Giáo xứ Mạc Ty Nho tháng 12/2022, Năm A

Nhà thờ, giáo xứ Mạc Ty Nho Saigon phát hành nội bộ Bản tin Giáo xứ Mạc Ty Nho tháng 12/2022, Năm A Số 213 tháng 12 – 2022 TÔNG HUẤN ...

Blog Archive

Author Description

Ghi lại các buổi sinh hoạt và thông tin của Nhà thờ, giáo xứ Mạc Ty Nho, của Tổng Giáo Phận Saigon và của Hội Thánh Công Giáo trên toàn thế giới

Bài gần đây


Cuộc đời Thánh Martin de Tours

Back to Top